Gençlerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, beden, zihin, kültürel, milli ve manevi yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, birbirleriyle olan dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yurtlarımızda eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemekteyiz.

Eğitim Faaliyetleri

Öğrencilerimizin motivasyonu yüksek, zamanı iyi yöneten bireyler olmaları, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yurtlarımızda bilim/teknoloji, kültür/sanat, yabancı dil, değerler, mesleki bilgi ve beceri, rekreatif amaçlı spor ve performans amaçlı spor alanlarında kurslar, atölye çalışmaları ve konferanslar gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Kültürel Faaliyetleri

Öğrencilerimizin yeni ilgi alanları kazandırmak, sosyal duyarlılıklarını sağlıklı bir şekilde geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla yurtlarımızda Sosyal Sorumluluk Projeleri, Gezi ve Kamp Programları, Kültür ve Sanat Programları, Sportif vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Proje Tabanlı Faaliyetleri

Öğrencilerimizin evrensel ve vicdani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek bireyler olmalarına destek vermek amacıyla Çınaraltı Gençlik Söyleşileri, Tarih ve Medeniyet Gezileri ile Tematik Kış Kampları düzenlenmektedir.

Uyum Programları

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ilk kez barınacak olan Ülkemiz öğrencileri ile uluslararası öğrencilerin, bulunduğu ortamı tanımalarını ve Ülke/Şehir/Yurt yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uyum programları ile öğrenim görecekleri şehri tanıtıcı “Gelin Tanış Olalım Gezileri” gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her ile özel GSB Keşif Rehberini yurt idarelerinden temin edebilirsiniz.

Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Yurtlarda barınan öğrencilerin, ekonomik, sosyal, psikolojik, akademik sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesine, çözümlenmesine; üniversite, yurt ve çevresiyle karşılıklı uyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sosyal çalışmacı ve psikolog unvanlı personel görev yapmaktadır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde gençlerimizin; hayatlarında önem verdiği unsurları fark edebilmeleri, kendi anlam kaynaklarını keşfedebilmeleri, inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmeleri ve dini inançlarını doğru kaynaklardan öğrenmelerini sağlamak amacıyla Manevi Danışmanlık Hizmetleri yürütülmektedir.