Son Güncellenme: Ağustos 2023

Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmış olmaları durumunda devam ettikleri yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar yurtlarda barınabilmektedir.

Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam edebilmektedir.

Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilmektedir.

Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınabilmektedir.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenciler, diğer bir yükseköğretim programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde çift ana dal veya yan dal öğrenim süresi kadar daha yurtta barınabilmektedir.

Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledilmekte, dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakledilmektedir.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli

Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan yurt ücreti yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklılık göstermektedir. Yurt ücretleri aylık dönemler halinde otuz gün üzerinden tahakkuk ettirilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda otuz gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılır. Kayıt sildirmelerde işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilmektedir.

Bakanlık yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz.

Güvence bedeli: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan paradır.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için eylül ayı hariç en geç ayın son günü saat 23.00’e kadar öğrenciye süre verilir. Yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır. Verilen sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlı kaldıkları günlerin ücreti güvence bedellerinden mahsup edilerek yurttan kayıtları silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve ayın son günü ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

Kimler Ücretsiz Barınmadan Faydalanabilir?

Uluslararası Öğrenciler

Bakanlık yurtlarında; ülkemize yükseköğrenim görmek üzere Türkiye Burslusu kapsamında gelen burslu uluslararası öğrencilerin yanı sıra kendi imkânlarıyla gelen diğer uluslararası öğrencilere de barınma imkânı sağlanmaktadır.

Yurt idaresinden izin almadan geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçiren öğrencilere bir gün için uyarı, üst üste iki gün için kınama, üst üste üç gün veya aynı öğretim döneminde aralıklı olarak toplamda on gün için yurttan süresiz çıkarma cezası verilmektedir. Yurttan çıkarma cezası verilen öğrenciler bir daha Bakanlık yurtlarında barınamamaktadır.