Uygulama Kılavuzuna ilişkin soruların cevapları aşağıdaki dokümanlarda yer almaktadır. 


 GPDP 2012 Soru Cevapları - 1

GPDP 2012 Soru Cevapları - 2  

kamuoyuna saygıyla duyurulur.