2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

II. Çağrı Dönemi Spor Yoluyla Sosyal Uyum

Bakanlığımız Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki illerde uygulanmak üzere, gençlerin spor yoluyla sosyal hayata katılımlarını arttırmayı hedefleyen ve sadece Kılavuzda belirtilen illerdeki üniversitelerin başvurabileceği 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Spor Yoluyla Sosyal Uyum programını açmış ve proje teklif çağrısını başlatmıştır.

Proje teklifleri 12 Ekim – 12 Kasım 2012 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:4 06090 Altındağ/ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılmıştır.

Program kapsamında verilecek desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar Uygulama Kılavuzunda açıklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
E-Posta       : proje2012@gsb.gov.tr