Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, Başkanlığımızın görev ve yetkileri 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Nolu “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 194’üncü maddesi ile yeniden belirlenmiştir.

(1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek,

b) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak,

ç) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların performans denetimini yapmak,

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

(2) Başkanlığın görev merkesi Ankara’dır. İhtiyaç halinde Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir.