Gençlerin maddi karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel  olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek olmalarını sağlamak amacıyla başlatılması hedeflenen bir projedir.

Proje ile ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören yerli ve yabancı gençlerin 29 Kasım - 6 Aralık 2014 tarihleri arasında gönüllülük esasına göre ziyaret ettikleri 2 ilde (Şanlıurfa ve Rize) 8 gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, yöre halkını tanıma fırsatı bulmuşlardır.