Programın daha sonraki zaman diliminde farklı illerde de uygulanması hedeflenmektedir.