2015 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Bakanlığımız tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Başvurular 1 Nisan - 22 Nisan 2015 tarihleri arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1 Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 06090 Altındağ / ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecektir.

Program kapsamında desteklenecek proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, çağrıya kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve konu ile ilgili diğer detaylar Uygulama Kılavuzunda ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
E-Posta       : proje2015@gsb.gov.tr