2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (2020)

16.01.2020
16.01.2020
  1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 nci maddesi kapsamında Bakanlığımız Taşra teşkilatına 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolara 09.01.2020 tarihinde yerleştirilen adaylar Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 20/01/2020 - 05/02/2020 tarihler arasında Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü Atama Şubesine elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim edeceklerdir.
  2. Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

        İlanen Duyurulur.

 

 

                                                                                         GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

                                                                                                Personel Genel Müdürlüğü