3200 SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI YEDEK ADAY TERCİH SONUÇ DUYURUSU

25.11.2019
25.11.2019

“Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, 03 – 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı asıl olarak kazanan ancak evrak teslim etmeyen, göreve başlamayan, hakkından feragat eden ve ilanda belirtilen şartlara uygun müracaat etmediği sonradan anlaşılan adayların yerine evrak teslim etmeye hak kazanan yedek adaylar giris.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilmiştir.

20 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yedek aday ilçe tercih yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup, sonuçlar giris.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmiştir.

Göreve başlamaya hak kazananlar 27 Kasım – 03 Aralık 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde görev yapacakları il müdürlüklerine, Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilecek adayların ise Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız yerleşkesine bizzat gelmek suretiyle hizmet sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Bu süre içinde geçerli mazeretleri olmaksızın sözleşmelerini imzalamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak, geçerli mazereti bulunan adaylar (askerlik, doğum, hastalık, vb. mücbir sebepler) bu durumlarını belgelendirmeleri halinde hizmet sözleşmelerini mazeretlerinin bitimine müteakip (her halükarda 31 Aralık 2019 tarihine kadar) imzalayacaklardır.

Adayların, sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde fiilen göreve başlamaları gerekmektedir. İşbu süre içerisinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayanlar haklarından feragat etmiş sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecektir.

Mazeret bildirimi konusunda postadan veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.