ANTRENÖR EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMI GÜNCELLENİYOR

10.01.2020
10.01.2020

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği güncelleniyor.  Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından antrenör eğitimi programında yer alan ders müfredatı ve içeriklerinin günümüz şartlarına ve kriterlerine daha uygun hale getirebilmek amacıyla, antrenör eğitimi müfredat programı güncelleme ve geliştirme çalışması başlatıldı.

Spor Eğitimi Dairesi Bakanlığınca 8 Ocak’ta, Ankara’da Bilim Kurulu üyeleri ile 13 farklı Üniversiteden 4 Dekan, 20 profesör, 18 doçent ve doktor öğretim üyelerinin katılımıyla Antrenör Eğitimi Müfredat Programı çalışma toplantısı yapıldı.

“Antrenör Eğitimi Programı içerisinde yer alan ders konuları ve içerikleri güncellenerek belirlendi”

Toplantıda Antrenör Eğitimi Programı içerisinde yer alan ders konuları ve içerikleri güncellenerek belirlendi. Ders konu içerikleri Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen sekiz yetkinlik seviyeleri dikkate alınarak hazırlandı. Yeni program, modüller yapıda en fazla 5 modül yer alacak şekilde hazırlandı. Hazırlanan programda en az üç en çok beş ders konusu yer alacak. Her ders konusunda en çok sekiz ünite bulunacak.

Antrenör Eğitimine yönelik çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çalışma toplantısı sonrasında güncellenen ve belirlenen ders içeriklerine göre öğrenme çıktıları ve kazanımları, Bilim Kurulu danışmanlığında hazırlanıp son şekli verilecek.

Federasyonlara yönelik olarak da bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

9 Ocak’ta ise, Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin uygulamasına ilişkin, tüm spor federasyonlarına yönelik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya federasyonların genel sekreterleri, eğitim kurulu üyeleri ve antrenör kurslarından sorumlu personel olmak üzere 192 kişi katıldı.

Toplantıda yeni yönetmelik hakkında katılımcılara bilgiler verildi.