GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ‘TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI’ DÜZENLİYOR

07.11.2019
07.11.2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Türkiye Spor Turizmi Stratejisi” ile birlikte spor turizmi yol haritasının oluşturulması amacıyla ilgili tüm paydaşların katkılarını almak üzere spor turizmi konusunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı “Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı” düzenleyecek.

Antalya’da 10 – 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştaya bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak.

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın konu başlıkları, Spor Turizminde ‘Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik’, ‘Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi’,  ‘Çevre, Planlama ve Tesisleşme’, ‘Yatırım, Finansman ve Teşvik’, ‘Tanıtım, İletişim ve Pazarlama’ ve ‘İnsan Kaynağı Yönetimi, Eğitim ve Ar-Ge’ olarak belirlendi.

4 gün sürecek çalıştayda, ülkemizde spor turizminin bütüncül olarak, belirli bir vizyon doğrultusunda ilgili tüm sportif faaliyetleri içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik etkin ve sürdürülebilir strateji oluşturulması öngörülüyor.

Konumu ve ekstrem sporlar dahil birçok spor türüne sağladığı doğal mekanlarıyla büyük bir spor turizmi potansiyeline sahip ülkemizin 600 milyar dolara yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın artırılması ana hedefiyle düzenlenecek çalıştayın parolası ise “Sporda Marka Ülke Türkiye” olarak belirlendi.