2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (2020- EKİM)

13.10.2020

 

1.     2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 nci maddesi kapsamında Bakanlığımız teşkilatına 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolara yerleştirilen adaylar Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 13/10/2020 - 30/10/2020 tarihleri arasında Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim edeceklerdir.

 

2.     Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

        İlanen Duyurulur.

 

 

                                                                                         GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

                                                                                                Personel Genel Müdürlüğü