2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (EKİM-2020)

13.10.2020

Bakanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında 05.10.2020 tarihli kura sonucunda kurumumuza yerleştirilen adayların Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 13.10.2020 - 30.10.2020 tarihleri arasında Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.