2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNE ATANACAK ADAYLARIN EVRAK TESLİM SÜRELERİNDE UZATMA

22.11.2019

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNE ATANACAK ADAYLARIN EVRAK  TESLİM SÜRELERİ 06.12.2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.