GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

24.10.2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 20/10/2019 tarihli ve 30924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 20/10/2019 tarihli ve 30924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.