T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMINA İLİŞKİN YEDEK ADAY DUYURUSU

15.05.2019
“Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, 03 – 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilmiştir.

Sözlü sınavı asıl olarak kazanan ancak evrak teslim etmeyen, göreve başlamayan, hakkından feragat eden ve ilanda belirtilen şartlara uygun müracaat etmediği sonradan anlaşılan adayların yerine evrak teslim etmeye hak kazanan yedek adaylar giris.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilmiştir.

Evrak teslim etmeye hak kazanan adaylar 16 – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında 10 (on) iş günü içerisinde mesai saatlerinde (09.00-18.00) aşağıda istenilen belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak geçerli mazereti bulunan adayların mazeretlerini belgelendirmeleri halinde evrak teslimini birinci derece yakınları  tarafından yapabilecektir.

Belirlenen tarihler içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

İSTENİLECEK BELGELER

Tüm Adaylardan İstenen Belgeler
  
1) Başvuru Formu (Ek-1),
2) Güvenlik Soruşturması Formu (Tek sayfa halinde 2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacak) (Ek-2),
3) 2016 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)
4) Yükseköğrenim diploması ile öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için denklik belgesi, (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)
5) Sağlık raporu
6) Altı adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
7) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığına dair belge,
8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi  (e-Devlet Sisteminden alınmış) 
9) Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi
10) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen aşağıdaki belgeler

Antrenör pozisyonunu kazanan adaylardan
- Başvuru yapmış olduğu pozisyon ile ilgili en az 2. kademe Antrenörlük Belgesi,

Spor Psikoloğu-Spor Fizyoterapisti-Spor Beslenmecisi pozisyonlarını kazanan adaylardan 
- Yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans, kurs ve araştırma çalışması vb. belgeler.

Spor Masörü pozisyonunu kazanan adaylardan
- Spor Masörlüğü Belgesi,
- Faal olarak 1 yıl spor masörlüğü yaptığına dair belge.


Ek-1 : Başvuru Formu 
Ek-2 : Güvenlik Soruşturması Formu