GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA AİT DUYURU

31.12.2018
2018 yılı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında atanmaya hak kazanan adayların;

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ile e-devlet kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresinden temin edilen mezuniyet belgesi. (Varsa Yüksek Lisans ve/veya üstü mezuniyet belgesi, Ortaokul ve Lisede hazırlık sınıfı okuduğunu gösterir belge),
3- Yerleştirme Sonuç Belgesi.
4- 6 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş)
5- Sağlık durum beyanı.
6- Askerlik durum beyanı. (Askerlik yapmış ise terhis belgesi)
7- Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devlet kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresi kullanılarak da temin edilebilir.)
8- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Puanı (Varsa),
9- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet). (Formların bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.)

Yukarıda yer alan belgeleri, bir örneği ekte yer alan dilekçe ile birlikte 02-16/01/2019 tarihleri arası mesai bitimine kadar Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:3 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)


İlan olunur.

Atamaya ilişkin formlar için tıklayınız.