Kamuran ÖZDEN 

1962 Yılında Samsun’da doğdu.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi.

1985 yılında Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda memuriyete başladı.

12 Yılı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olmak üzere 25 yıl aynı birimde görev yaptı.

2 yıl Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

17 Mart 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.
İbrahim ÖZEKİNCİ 

1967 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu.

1985 yılında Elmalı İmam-Hatip Lisesinden okul birincisi olarak, 1989 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 1993 yılında Müfettişlik yeterlik sınavını dönem birinci olarak kazanarak Müfettişliğe atandı. 

2006 yılına kadar Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yapan İbrahim ÖZEKİNCİ, 2006 yılında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atandı. Anadolu’da inşa edilen ilk camilerden Hatay merkez Habib-i Neccar Camii, Kahramanmaraş merkez Ulu Camii ve Kahramanmaraş – Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi gibi bir çok eski eserin kısa sürede restorasyonunu gerçekleştirilmesi sebebiyle Vakıflar Genel Müdürü ile Hatay ve Kahramanmaraş Valileri tarafından takdirname ile taltif edildi.

2008 yılında ise İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğüne atandı. Buradaki görevi sırasında da İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçası olan Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı Mihrimah Sultan ve Nuru Osmaniye Camileri gibi birçok vakıf abide yapının restorasyonunu gerçekleştirdi. Bunun dışında sivil mimari yapıların da restorasyon karşılığı kiralama işlerini yürüterek hem kurum gelirlerinin arttırılmasına ve tarihi eserlerin korunmasına hem de ülke turizminin ve ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaya çalıştı. Bu çalışmalarından dolayı da İstanbul Valisi ve Vakıflar Genel Müdürü tarafından takdirname ile ödüllendirildi. 

Kamu yararına çalışan bir çok vakıf ve dernekte yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeliği yapan İbrahim Özekinci 05.12.2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandı.Hasan ÖZABA

1971 yılında Üzümlü'de doğdu. 1988 yılında Üzümlü Lisesinden, 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 17 Ağustos 1993 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde devlet bütçe uzman yardımcısı olarak işe başladı.

Devlet bütçe uzman yardımcısı olarak, personel mevzuatı ile ilgili "Maaş ve Yük Hesapları Dairesi" ve bütçe hazırlık ve uygulama ile ilgili "Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi"nde çalıştı. Hazırladığı "Cumhuriyetten Günümüze Türk İktisat Politikası Gelişimi ve Sonuçları" konulu devlet bütçe uzmanlığı araştırma raporu ile yapılan yeterlilik seçmesini kazanarak Aralık 1996'da devlet bütçe uzmanı olarak atandı.

Devlet bütçe uzmanı olarak, bütçe hazırlık ve uygulama ile ilgili "Bütçe Politikası ve Parlamento ilişkileri Dairesi" ile "Ekonomik Hizmetler Dairesi"nde çalıştı. Ocak 2004'te daire başkanı olarak atandı.

Daire başkanı olarak, bütçe hazırlık ve uygulama ile ilgili "Yatırım Hizmetleri Dairesi", "Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi" ve "Ekonomik Hizmetler Dairesi"nde çalıştı. Bu dönem içerisinde Kamu Mali Yönetimi Projesi, Analitik Bütçe Sınıflandırması Projesi, E-Bütçe Projesi, Köy-Des Projesi, Performans Esaslı Bütçeleme Projesi, 5018 sayılı Kanunun özellikle bütçe hazırlık ve uygulamaya ilişkin getirdiği yeni düzenlemeler ve modeller konusunda oluşturulan çeşitli projelerde aktif olarak yer aldı. Ayrıca KKTC ile yürütülen ekonomik programın yürütülmesinden sorumlu T.C. Teknik Heyeti üyeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu genel kurul üyeliği ile Türk Akreditasyon Kurumu genel kurul üyeliği yapmıştır. Ekim 2013'te vekaleten genel müdür yardımcılığına atandı.

Genel müdür yardımcısı olarak "Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi", "İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi" ve "Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesi'nden sorumlu olarak çalıştı. 15 Mayıs 2015 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı.

5018 sayılı Kanun uygulamaları, kamu ihale mevzuatı, harcırah kanunu, personel mevzuatı başta olmak üzere gider mevzuatı ve diğer konulara ilişkin çok sayıda kurs ve seminere katıldı. Bütçe hazırlık ve uygulama ile 5018 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin konularda kamu idarelerince düzenlenen eğitim programlarına eğitici olarak katıldı.

Maliye Dergisinde yayımlanan "Konsolide Bütçe Gelirleri İçerisinde Vergi Dışı Normal Gelirlerinin Yeri ve Önemi" konulu makale ile diğer bazı dergilerde bütçe ve gider mevzuatı konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup fransızca bilmektedir.Mustafa ÇOLAK

1972 yılında Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe beldesine bağlı Küreci Köyünde doğdu.

İlkokulu Aktepe İlkokulunda, ortaokulu Aktepe İlköğretim Okulunda, liseyi ise Antakya Lisesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden 1995 yılında mezun oldu.

1997 yılında Başbakanlığın açmış olduğu giriş sınavı kazanarak Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2002 yılında Başbakanlık Uzmanı oldu.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde 2005 yılında Daire Başkanlığı görevine atandı. 2009 - 2015 tarihleri arasında Başbakanlıkta Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ayrıca Başbakanlık temsilcisi olarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

15 Mayıs 2015 tarihinde atanmış olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.