Hakkında

Amaç:
Cumhuriyetimizin 1960’lı yıllarını da içine alan, demokrasi tarihimizin gelişim gösterdiği son 50 yılda çeşitli ekonomik krizler, müdahaleler ve sonrasında yaşananlar ile günümüze kadar olan bölümlerinin tarihsel kesitler halinde gençlere aktarılması hedeflenmektedir. 

Faaliyetler:
81 ilde bulunan Gençlik Merkezleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda konferans yapılması öngörülmektedir.

Konferansların, yakın tarih alanında araştırmaları bulunan uzman bir akademisyen tarafından verilmesi planlanmaktadır. Konferans sonunda katılımcı gençlere soru sorma imkânı tanınacaktır.

Hedef:
Programın; 81 ilde 1’er konferans şeklinde yapılması düşünülmektedir.