Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

10.07.2018
10.07.2018
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavında başarılı olup göreve başlamaya hak kazanan adayları açıkladı. 

Genel Müdürlüğe bağlı yurt müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 04-13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlar neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazanan adaylar 20 Temmuz’a kadar ilgili belgeleri il müdürlüklerine teslim edecek.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebilecek.