OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
24.07.2017
685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak başvurular; https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan başvuru formunun doldurulup alınacak çıktının imzalanması suretiyle başvuru sahibinin kendisi, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla illerde Valiliklere veya  Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:3 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.