GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (2014/2) BAŞVURULARI BAŞLADI

15.09.2014
Bakanlığımızca, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projeleri desteklemek amacıyla, Gençlik Projeleri Destek Programı (2014/2) oluşturulmuştur. 

Program;

• Gönüllülük Projeleri, 

• Sosyal Uyum Projeleri, 

• Madde Bağımlılığı ile Mücadele Projeleri, 

• Katılım Projeleri, 

• Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri, 

• Girişimcilik Projeleri, 

• Kültür ve Sanat Projeleri, 

• Eğitim Projeleri, 

• Yenilikçi Projeleri, 

• Bilimsel Araştırma Projeleri

başlıklarını içermektedir.

Gençlik Projeleri Destek Programına sivil toplum kuruluşları, gençlik toplulukları ve gençlik grupları başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru için tıklayınız...