2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU

22.01.2018

1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz bünyesine 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolara yerleştirilen adaylar Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 07.02.2018 tarihine kadar Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim edeceklerdir.

2. Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, kişilere tebligat yapılmayacaktır.

                    İlanen Duyurulur.

 

 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Başvuru Formu için tıklayınız
Mal Bildirimi Formu için tıklayınız
Etik Sözleşmesi için tıklayınız
Güvenlik Soruşturması Belgesi için tıklayınız