BİRİMLER > STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Raporlar, Planlar ve Programlar

Faaliyet Raporları

Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

Performans Programları

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporları