BİRİMLER > STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite Yönetim Sistemi

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgi ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. TS EN ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uluslararası kabul görmüş standartlara uygun hizmet kalitesine ulaşmak adına TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2013 yılında alınmış ve Eylül 2016 tarihine kadar etkin bir şekilde kullanılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ile imzalanan sözleşme gereği belgenin 3 yıllık geçerlilik süresinin bitiminde, belgenin sürdürülebilirliğini sağlama adına Kalite Yönetim Sisteminin yeni versiyonu olan risk temelli düşünmeye dayalı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına geçilerek Belge Yenileme işlemi gerçekleşmiştir. Bu amaçla, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı eğitmenleri tarafından 28 Mart- 01 Nisan 2016 tarihlerinde 30 personele temel eğitim, iç tetkik eğitimi ve risk temelli düşünmeye dayalı eğitim verilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda 14-16 Haziran ve 25-29 Ağustos 2016 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü eğitmenleri ile çalıştay yapılmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 standartları gözetilerek kurulmuş olan Bakanlığımız Kalite Yönetim Sistemi, belgelendirme kuruluşu TSE tarafından 06-08 Eylül 2016 tarihlerinde denetlenmiştir. Böylece kapsam dâhilindeki Merkez Teşkilat Birimleri tüm sistem dokümanlarının standart şartlarını karşıladığı onaylanmış olup Belge Yenileme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş ve belgenin yeni versiyonu ile sürdürülebilirlik sağlanmıştır.


Prosedürler


Prosesler


Talimatlar


Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi