BİRİMLER > STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Çalışmaları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı


Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporları


İş Süreçleri


İş Akış Şemaları


Görev Tanımları


Hassas Görevler


Birim Yönergesi Hazırlama Rehberi


Hizmet Standartları


İç Kontrol ve Kararlılık Beyanı