BİRİMLER > PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hakkında
Kuruluş
Personel Dairesi Başkanlığı; 03.06.2011 tarihli ve 638 Sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın, yardımcı hizmet birimidir.

Yerleşke


Personel Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri
  • Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
  • Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
  • Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.