BİRİMLER > DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hakkında
Dış İlişkiler Dairesi, “Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 638 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin 10’uncu maddesi ile Bakanlık merkez hizmet birimleri arasında sayılmıştır.

Dış İlişkiler Dairesi'nin Görev ve Yetkileri;
  • a) Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmek.
  • b) Uluslararası kuruluşlar ve uluslararası gençlik organizasyonları nezdinde Bakanlığı temsil etmek.
  • c) Uluslararası gençlik organizasyonları düzenlenmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak.
  • ç) Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülükleri yerine getirmek.
  • d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


AMAÇ VE HEDEFLER
Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Ülke menfaatleri ve dış politikamız doğrultusunda yabancı ülkelerle var olan ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek, yeni ilişkiler tesis edilmiş olan ülke sayısını %50 oranında artırmak.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası ortak proje çalışmaları, seminer, çalıştay, konferans, sergi, toplantı, görüşme, eğitim ve benzeri faaliyetlere ilişkin hizmetleri etkili bir şekilde yerine getirmek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların %30'una katılımı sağlamak.

Gençlik alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini %50 oranında artırmak.

Dünya gençliği temelinde kültürler ve medeniyetler arası diyaloğun artırılmasına katkı sağlamak.

Bakanlığın faaliyet alanı çerçevesinde gençlik alanındaki çalışmalara akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla yabancı dillerde yayınlanan kitap, dergi, rapor, makale ve ilgili internet sitelerindeki yayınların çevirilerini yapmak.